กระดาษต่อเนื่องคืออะไร?

กระดาษต่อเนื่องคืออะไร กระดาษต่อเนื่องคือกระดาษที่ยาวติดกัน จะมีตั้งแต่ 1 ชั้น จนถึง 10 ชั้นเป็นต้นไป ส่วนมากแล้วเราสามารถพบเห็นกระดาษต่อเนื่องอยู่ในส่วนของเอกสารสำนักงาน และคลังสินค้า ลูกค้าส่วนมากที่ใช้กระดาษต่อเนื่องจะเป็นลูกค้าลูกค้า องค์กร หรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยเอกสารที่เราคุ้นเคยจะมีใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบเพิ่มลดหนี้ และเอกสารสำคัญอื่นทางบัญชี ประโยชน์ของการใช้กระดาษต่อเนื่องคือสะดวกรวดเร็ว เพราะเอกสารสามารถออกเป็นชุด โดยพิมพ์ 1 ครั้งสามารถทำสำเนาได้ตามจำนวนชั้นที่ผู้ใช้งานต้องการ และยังสามารถใช้พิสูจน์ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ เพราะข้อมูลหรือเลขที่กำกับเอกสารจะต้องตรงกัน องค์ประกอบและลักษณะของกระดาษต่อเนื่อง ตามที่กล่าวมาข้างต้นกระดาษต่อเนื่องนั้นจะเป็นกระดาษยาวโดยจะถูกพับเรียงกันอยู่ในกล่อง โดยจะมีรูข้างๆกระดาษ หรือที่เรียกว่ารูหนามเตย รูนี้จะถูกใช้ในการนำกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์ (ส่วนมากกระดาษต่อเนื่องจะใช้งานกับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม หรือเครื่องพิมพ์ Dot Matrix) และจะมีรอยปรุแนวขวางเพื่อแบ่งระยะกระดาษระหว่างชุด และรอยปรุแนวตั้งเพื่อฉีกรูหนามเตยออกเมื่อพิมพ์เอกสารเสร็จแล้ว ปรุนี้สามารถเพิ่มลดได้ตามความต้องการลูกค้าเพื่อตอบสนองความสะดวกในการใช้งาน ชนิดกระดาษ โดยส่วนมากแล้วกระดาษต่อเนื่องจะใช้กระดาษอยู่ 2 ประเภทหลักๆคือ กระดาษปอนด์ และกระดาษเคมี กระดาษปอนด์นั้นมักจะใช้กับงานที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 ชั้นถึงประมาณ 4 ชั้น เนื่องจากกระดาษปอนด์ไม่มีความสามารถในการส่งต่อภาพพิมพ์จากชั้นบนสู่ชั้นล่างทำให้จะต้องมีการสอดกระดาษคาร์บอนระหว่างชั้น เพื่อให้ภาพพิมพ์ชั้นบนส่งต่อภาพลงสู่ชั้นล่างถัดไป ส่วนกระดาษเคมีจะเหมาะกับงานจำนวนตั้งแต่ […]