กระดาษต่อเนื่องคืออะไร?

กระดาษต่อเนื่องคืออะไร กระดาษต่อเนื่องคือกระดาษที่ยาวติดกัน จะมีตั้งแต่ 1 ชั้น จนถึง 10 ชั้นเป็นต้นไป ส่วนมากแล้วเราสามารถพบเห็นกระดาษต่อเนื่องอยู่ในส่วนของเอกสารสำนักงาน และคลังสินค้า ลูกค้าส่วนมากที่ใช้กระดาษต่อเนื่องจะเป็นลูกค้าลูกค้า องค์กร หรือนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยเอกสารที่เราคุ้นเคยจะมีใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบเพิ่มลดหนี้ และเอกสารสำคัญอื่นทางบัญชี ประโยชน์ของการใช้กระดาษต่อเนื่องคือสะดวกรวดเร็ว เพราะเอกสารสามารถออกเป็นชุด โดยพิมพ์ 1 ครั้งสามารถทำสำเนาได้ตามจำนวนชั้นที่ผู้ใช้งานต้องการ และยังสามารถใช้พิสูจน์ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ เพราะข้อมูลหรือเลขที่กำกับเอกสารจะต้องตรงกัน องค์ประกอบและลักษณะของกระดาษต่อเนื่อง…